Miljøpolicy

Overordnet miljøpolicy                  

Vi ønsker å fremstå som et miljøvennlig og ressursbevisst firma og skal årlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Policy for innkjøp

Vi skal være bevisste våre innkjøp og arbeide for å mer miljøvennlige innkjøp og redusere unødvendig innkjøp

Fokusområder for innkjøp er;

 • Valg av miljøvennlige leverandører og produkter
 • Reduksjon av avfall relatert til innkjøp
 • Øke gjenbruk og ombruk av varer og materialer

Policy for energi

Vi skal være bevisste vårt energiforbruk og arbeide for å redusere energiforbruket og økt bruk av miljøvennlig energi.

Fokusområder for energi er:

 • Valg av miljøvennlig energi
 • Reduksjon av energiforbruk

Policy for transport

Vi skal være bevisste vårt transportforbruk og arbeide for redusert og mer miljøvennlig transportbruk.

Fokusområder for transport er:

 • Bruk av miljøvennlig transportmidler
 • Reduksjon av unødig transport
 • Båtfrakt prioriteres
 • Fokus på øko-kjøring
 • Fokus på samkjøring

Policy for avfall

Fokusområder for avfall er:

Vi skal være bevisste vår avfallhåndtering og arbeide for å redusere avfallet.

 • Økt kildesortering
 • Økt gjenbruk og/eller ombruk