Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt

9148_membership_certificate

Orkla Stålkonsult AS har inngått avtale om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge AS slik at dere tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen dere benytter.

Næringslivet har, gjennom bransjeavtaler med myndighetene, forpliktet seg til å opprette ordninger for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje. Avtalen med myndighetene er basert på prinsippet om at forurenser betaler. Dette er i tråd med norsk og internasjonal miljøpolitikk. Forurenser regnes i dette tilfellet som bedrifter som importerer emballasje/emballerte varer, eller som benytter emballasje ifm. vareproduksjon (pakker og fyller).

Grønt Punkt Norge er opprettet for å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returordningene for emballasje. Dette skjer ved at bedrifter, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge, betaler et emballasjevederlag. Pengene går til å vedlikeholde og utvikle innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje, slik at forpliktelsene overfor myndighetene oppfylles. Ordinære renovasjonskostnader som betales av bedrifter dekker ikke utgiftene forbundet med gjenvinning av emballasje.