Besøk av Sparebank 1 Midt-Norge og Thamsklyngen

Sist torsdag hadde vi besøk av representanter fra ledelsen i  SpareBank 1 Midt Norge og Thamsklyngen. Leder av styringsgruppen, Bjørn Wiggen, fortalte om Thamsklyngens mål og visjoner. Klyngen er en organisasjon i etablering i regi av Næringshagen i Orkdalsregionen. Et av deres mål er å øke konkurranseevnen til det lokale næringslivet i Orkdalsregionen. Etableringen av Thamsklyngen ledes av prosjektleder John Kåre Solem, som leies ut til Næringshagen fra Sparebanken 1.

Dette ble en interessant og trivelig dag. Vi serverte våre gjester snitter fra Vershuset Fannarheimr.