Miljø

Orkla Stålkonsult tar miljøansvar med Miljøfyrtårn

Å bli sertifisert som miljøfyrtårn, krever at Orkla Stålkonsult følger en del felles kriterier, samt kriterier for byggentreprenør, prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører), mekanisk verksted og  leietaker. Vår bedrift må ha et godt system for HMS-arbeid, ikke ha noen åpne pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet, ha grunnleggende miljøkunnskap, kunder skal informeres om virksomhetens miljøarbeid og det skal være en miljøansvarlig som sender rapporter til Stiftelsen Miljøfyrtårn hvert år.

Hos oss er det Ole Georg Skjølberg og Carina Ramstad som er miljøansvarlig.

Orkla Stålkonsult er opptatt av å forbedre det fysiske miljøet

Det stilles krav om stadig forbedring av arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energiforbruk, transport, avfall, utslipp til luft og vann, samt estetikk. For Orkla Stålkonsult er Miljøfyrtårn en flott måte å forplikte og inspirere våre ledere og øvrige medarbeidere til bedre transportplanlegging, energieffektivisering, bedre avfallshåndtering og fokus på miljøvennlig innkjøp. Les mer om vår miljøpolicy her

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Orkla Stålkonsult ønsker å sette fokus på miljø og bli oppfattet som en seriøs og ansvarsbevisst virksomhet. Vi ser på dette som et ledd i å sikre den fremtidige driften, blant annet fordi alt tyder på at miljøriktig drift og god miljødokumentasjon vil bli stadig viktigere for profileringen av virksomheter og et krav fra myndigheter, eiere og kunder. Samtidig ønsker vi å kunne ta samfunnsansvar. Vår virksomhet ønsker å sikre at miljøarbeidet blir ivaretatt i alle ledd. Les mer om Miljøfyrtårn her:  Miljøfyrtårn

Grønt Punkt

Orkla Stålkonsult AS har inngått avtale om kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS. Dette innebærer at vi stiller krav til våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge AS slik at dere tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen dere benytter. Les mer om vårt medlemskap her.

Vi ønsker å ta et samfunnsansvar og være bevist våre valg for et bedre miljø!